Samorząd Uczniowski i Wolontariat

Szkolny Klub Wolontariatu został Wolontariuszem Roku 2017  w kategorii Grupa Wolontariacka

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 6

Przewodnicząca – Karolina Mikołajec
Zastępca przewodniczącej – Jakub Bierza
Sekretarz – Agata Szweter

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej