Archiwum: październik 2019

Obchody Dnia Edukacji Narodowej
2019-10-07

Dzień Edukacji Narodowej
Plan na 14.10.2019 r.

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od dydaktyczno-wychowawczych , czyli zajęć lekcyjnych
( art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2014 r., poz. 191 ze zm.).
Wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły na:
• godz. 10.00 - akademia z okazji rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na sali gimnastycznej
• około godz. 11.00 - obiad dla uczęszczających na obiady, tj. klasy I-IV
• ok. godz. 11.30 - obiad dla uczęszczających na obiady, tj. klasy V-VIII
• ok. godz. 12.00 - koniec zajęć - powrót do domu.
Świetlica sprawuje w tym dniu zajęcia opiekuńcze.

18.10.2019 - Dzień wolny od zajęć
2019-10-11

Najbliższy piątek- 18 października - jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

W tym dniu zapewniona jest opieka świetlicowa.

Dzień Otwarty - Konsultacje - 6.11.2019
2019-10-21

Zapraszamy wszystkich rodziców na konsultacje z nauczycielami.

6.11.2019 r. w godzinach 17.00 - 18.00.

Informacja dotycząca brukowania placu szkolnego
2019-10-23

DRODZY RODZICE,

OPIEKUNOWIE I UCZNIOWIE!

 

Bardzo proszę o wyrozumiałość i szczególną uwagę!

Od piątku 25. 10 2019 r. rozpoczynamy brukowanie placu szkolnego /zakończenie planowane jest do 30.11.2019r./

W związku z pracami nie będzie dostępu do wiaty rowerowej.

Prosimy uczniów o pozostawienie rowerów w domu na ten okres.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor ZSzP nr 9

Bożena Fros

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej