Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Rybniku

 

Przewodniczący: Marcin Bierza

Zastępcy: Monika Karczmarz, Agnieszka Szweter

Skarbnik: Aleksandra Kuligowska

Sekretarz: Monika Wojaczek

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej