Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Rybniku

 

Przewodnicząca - Bożena Pieprzak

Zastępca - Szymon Szewczyk

Skarbnik - Agnieszka Hadamek

Sekretarz - Joanna Sitek 

 

KONTO RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 9 W RYBNIKU

12 1240 4357 1111 0011 3107 2841

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej