Archiwum: wrzesień 2022

Akcja ekologiczna "Sprzątanie Świata"
2022-09-13

Z okazji zbliżającej się akcji "Sprzątanie Świata" zapraszamy uczniów klas IV-VIII do aktywnego udziału poprzez rodzinne sprzątanie swojej najbliższej okolicy i udokumentowanie działań w formie zdjęć, prezentacji i krótkiej informacji na temat znalezionych śmieci. Dokumentację prosimy przesłać poprzez platformę Teams do Pań: Zuzanny Stolarczyk, Marcjanny Gizdoń lub Bożeny Słomki.
Klasy I-III zapraszamy do wykonania plakatów na temat działań związanych z ochroną Naszej Planety. Pracę należy dostarczyć wychowawcom klas.
Termin oddania prac upływa 26 września.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej