2023-02-09

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastyczno-kulturowym.
Cele konkursu:
-promowanie założeń edukacji klasycznej-kaligrafia
-poznawanie literatury innych krajów

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej