Hospicjum domowe - zrzutka

2020-12-10

W tym przedświatecznym czasie pragniemy zachęcić wszystkich do wsparcia zaprzyjaźnionego z nami Niemedycznego Hospicjum Domowego im. św. Rafała Kalinowskiego w Rybniku.

Hospicjum od ponad 11 lat opiekuje się osobami terminalnie chorymi, starszymi czy samotnymi. Zapewniają pomoc dla podopiecznych przebywających w swoich domach. Wszyscy wolontariusze dbają o zaspokojenie wszelkich potrzeb, nie tylko fizycznych, ale również psychicznych i duchowych.Warto podkreślić, że działalność Hospicjum nie jest przez nikogo finansowana, jak również to, że podopieczni nie ponoszą żadnych opłat z tytułu opieki. Główną ideą i celem jest niesienie pomocy opartej na całkowitym wolontariacie i bezwarunkowej miłości względem bliźniego.

Działalność ta możliwa jest jedynie dzięki ludziom dobrej woli, darowiznom pieniężnym i rzeczowym oraz wpłatom 1% podatku.

"Obecny czas pandemii był - i nadal jest - trudny dla nas wszystkich, w tym również dla nas. Warto podkreślić, że mimo tych trudności nikomu nie odmówiliśmy pomocy. W dalszym ciągu refundujemy podopiecznym zakup lekarstw, kupujemy środki opatrunkowe, higieniczne, uzupełniamy sprzęt rehabilitacyjny w tym łóżka, które użyczamy bezpłatnie poprzez ciągły ich zakup.

Celem zbiórki jest kwota 20.000 zł, którą w sposób całkowity chcemy przeznaczyć na zakup samochodu, który da nam możliwość przewozu podopiecznych oraz sprzętu." (tekst ze strony internetowej hospicjum)
Link do zbiórki na zrzutce

https://zrzutka.pl/hy49dm

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej