Archiwum: grudzień 2020

Świateczne życzenia
2020-12-23

"W ten świąteczny czas

Niechaj miłość będzie w nas.

Pokój wokół niech panuje,

A nad złem dobro króluje!"

Zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w 2021 roku 

życzą: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Rybniku.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej