INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
W roku szkolnym 2020/2021Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego odbywać się będą na trzech stopniach, przy czym stopień pierwszy i drugi będzie organizowany w szkole, do której uczęszczają uczniowie. Informacje o terminach I etapów z poszczególnych przedmiotów zapisane są pod każdym plikiem.

Do pierwszego stopnia konkursu uczniowie przystępują na zasadzie dobrowolności. Do drugiego stopnia kwalifikują się uczniowie, którzy na pierwszym stopniu uzyskali 80% możliwych punktów do zdobycia lub więcej.

doc
41472

Prosimy o dostarczenie wypełnionego pisma do 19.10.2020 r. W podanym załączniku proszę wypisać wszystkie przedmioty, w których bierze udział uczestnik. Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w konkursie.

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021:

docx
19297

Termin 1 etapu:  13.11.2020  godz. 8.55-9.40

docx
17429

Termin 1 etapu: 20.10.2020 godz. 12.45-13.45

doc
70656

Termin 1 etapu: 12.11.2020 godz. 10.45

doc
59392

Termin 1 etapu: 6.11.2020 godz. 8.00-8.45

doc
65024

Termin 1 etapu: 9.11.2020 godz. 8.00-8.45

docx
26365

Termin 1 etapu: 4.11.2020 godz. 8.00-8.45

docx
15471

Termin 1 etapu: 5.11.2020 godz.9.00

docx
17270

Termin 1 etapu: 10.11.2020 godz. 8.00 - 8.45

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej